Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont.

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 'lintjesregen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De beslissingstermijn verschilt. De burgemeester brengt eerst advies uit over het ingediende decoratievoorstel en stuurt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning. Die geeft vervolgens zijn oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft vervolgens aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding. De minister beslist ternslotte over het voorstel.

Overleg vooraf met de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000, zij zullen u dan doorverbinden.

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan als het voorstel haalbaar is:

  • Download het aanvraagformulier.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt. Op de website lintjes.nl kunt u zien welke informatie u moet geven over de persoon die u voordraagt.
  • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. Doe dit op tijd:
    • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje dan 6 maanden van tevoren aan.
    • Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? Vraag het lintje dan tussen mei en augustus aan. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: +31 (0)71 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht