home > content > u bent hier

Recreatiewoning

Informatie

Kosten

€ 112,50

Beschrijving

Voor alle recreatieparken binnen de gemeente Noordwijkerhout geldt dat de recreatiewoningen uitsluitend voor recreatieve doeleinden mogen worden gebruikt. Permanente bewoning is op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet toegestaan.

 

 

Kan ik zomaar een recreatiewoning kopen?
Nee, voordat u een recreatiewoning aankoopt op bungalowpark Sollasi, heeft de aspirant koper een schriftelijke toestemming van de gemeente nodig. Voor de overige recreatieparken binnen de gemeente Noordwijkerhout geldt dit niet.

Voordat de overdracht kan plaatsvinden moet u een verklaring van geen bezwaar aanvragen (tabblad Aanvragen). Bij het ondertekende aanvraagformulier moet u hetvolgende kunnen overhandigen:

  • kopie van koop- of huurcontract van het huidige hoofdverblijf
  • verklaring van de bank waaruit blijkt dat de aanvrager de recreatiewoning en het hoofdverblijf kan financieren

Bij ondertekening van het formulier verklaart u dat u de recreatiewoning enkel voor recreatieve doeleinden zal gebruiken. Als alle gegevens van de aanvraag kloppen, geeft het college van burgemeester en wethouder toestemming tot de aankoop en wordt de originele verklaring van geen bezwaar naar de exploitant van bungalowpark Sollasi, Mijburpark BV, verzonden.
terug naar boven

 

Mag ik mijn recreatiewoning verhuren?
Ja, u mag uw recreatiewoning verhuren, maar enkel voor recreatieve doeleinden. Verhuur voor permanente bewoning is niet toegestaan.
terug naar boven

 

Wat is permanente bewoning?
Permanente bewoning kan worden gedefinieerd als “het (al dan niet tijdelijk) gebruiken van een voor recreatie bestemd verblijf als hoofd(woon)verblijf.” Een in de jurisprudentie algemeen aanvaarde definitie van ‘hoofdverblijf’ is “de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene en welke een voor permanente bewoning geschikte verblijfplaats is, dat tenminste bestaat uit een keuken, woon-, was- en slaapgelegenheid.”
Met andere woorden, als de dagelijkse activiteiten in het leven vanuit het recreatieverblijf worden gepland en ondernomen is er sprake van een hoofdverblijf, hetgeen betekent dat er sprake is van permanente bewoning. Verhuur van recreatiewoningen voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Ook de huisvesting van (buitenlandse) werknemers in een recreatiewoning is een vorm van permanente bewoning. Er is namelijk geen sprake van recreëren, maar van (tijdelijke) huisvesting.
terug naar boven

 

Mag ik me inschrijven op het adres van een recreatiewoning?
Ja, u kunt zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van de recreatiewoning. Dit betekent niet dat u hiermee toestemming heeft van de gemeente om permanent te wonen in de recreatiewoning.
De gemeente heeft een wettelijke verplichting de gemeentelijke basisadministratie bij te houden, om te zorgen voor een correct register. Het geldende bestemmingsplan en de gebruiksregels die hieruit voortvloeien, staan los van deze plicht om in te schrijven. Het bestemmingsplan bepaalt waarvoor gronden en bouwwerken gebruikt mogen worden. Als een verblijf een recreatieve bestemming heeft op grond van het bestemmingsplan, dan is dit maatgevend.
terug naar boven

 

Wat is een gedoogbeschikking?
Een gedoogbeschikking is een schriftelijke toestemming van de gemeente om permanent in de recreatiewoning te mogen verblijven. Deze beschikkingen zijn tussen 2005 en 2008 verstrekt aan eigenaren en gebruikers die hiervoor in aanmerking kwamen. De gedoogbeschikkingen zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan derden en zijn geldig voor een duur van 20 jaar.
terug naar boven

 

Kan ik nog een gedoogbeschikking krijgen?
Nee, de gemeente Noordwijkerhout verstrekt geen gedoogbeschikkingen meer. In de periode tussen 2005 en 2008 heeft de gemeente aan een ieder die hiervoor in aanmerking kwam en die een aanvraag indiende, een persoonsgebonden gedoogbeschikking verstrekt. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een dergelijke beschikking moest de aanvrager kunnen aantonen dat hij of zij reeds voor 1 september 2004 woonachtig was in de recreatiewoning. Met dit beleid heeft de gemeente getracht een handhaafbare situatie te creëren, waardoor er tegen alle nieuwe gevallen van permanente bewoning die ontstaan zijn na 1 september 2004 kan worden opgetreden. 
terug naar boven

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, eenheid Handhaving van de gemeente Noordwijkerhout op tel. (0252) 343737 of een e-mail sturen naar gemeente@noordwijkerhout.nl.

Aanvragen

Regelgeving

Wetgeving

Lokale verordening